MENU
news
news

เฟิสท์ - ดรีม - ไหยหยา ถ่าย VTR ทูตโครงการ 'สานต่อที่พ่อให้ทำ...ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง'

Aug 02, 2017 / ดู 224 ครั้ง

นักแสดงช่อง 3 เฟิสท์ เอกพงศ์, ดรีม ณฐณพ และไหยหยา วรินทร์ลดา ถ่าย VTR ทูตโครงการ “สานต่อที่พ่อให้ทำ...ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง” เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานและเป็นหนึ่งพลังส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา) ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ข่าวอื่นๆGAMES & PRIZES
กิจกรรมทั้งหมด