MENU

NARONGVIT

จะรักจะร้าย Ost.ตุ๊กตาผี ขับร้องโดย นรีกระจ่าง คันธมาส

'จะรักจะร้าย' เพลงประกอบละคร 'ตุ๊กตาผี' สื่อแทนความรักความห่วงใย แม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ดูแล แต่วิญญาณและจิตใจจะอยู่ดูแลเธอตลอดไป ไม่ว่าจะต้องร้ายสักเพียงไหนก็ยอม เพลงนี้ถ่ายทอดเสียงร้องโดย 'นรีกระจ่าง คันธมาส'

HILIGHT
HILIGHT

จะรักจะร้าย Ost.ตุ๊กตาผี

นรีกระจ่าง คันธมาส
ดู 214 ครั้ง

จะรักจะร้าย Ost.ตุ๊กตาผี - นรีกระจ่าง คันธมาส

เพลงประกอบภาพยนตร์
WHAT'S UP NOW
WHAT'S UP NOW
BEHIND THE SCENE
BEHIND THE SCENE
NEWS
NEWS

GAMES & PRIZES
กิจกรรมทั้งหมด